W naszych usługach znajdą Państwo również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez naszego wykwalifikowanego instruktora , który w łatwy i ciekawy sposób przekaże swoją wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje prezentację oraz zajęcia praktyczne z fantomem.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

W ramach podstawowego szkolenia poruszana jest tematyka:

  1. Psychologiczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
  2. Obsługa apteczki
  3. Wzywanie pomocy
  4. Złamania, zwichnięcia, skręcenia
  5. Krwotoki, urazy
  6. Zadławienia, zachłyśnięcia
  7. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa