1. Szkolenia wstępne 70 zł/osoba

2. Szkolenia okresowe:

  • pracownicy administracyjno – biurowi  80 zł/osoba
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych  80 zł/osoba
  • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami  120 zł/osoba

3. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej :  cena ustalana indywidualnie

4. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego:  250 zł od stanowiska

5. Ocena wydatku energetycznego (pod wniosek ZUS):  300 zł

6. Sporządzenie protokołu powypadkowego:  cena ustalana indywidualnie

 

Przy nawiązaniu dłuższej współpracy, ww. ceny ustalane są indywidualnie. W ramach współpracy zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie BHP. W tym przydziałem i wydawaniem oraz zakupem odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. Jak również książką obiektu, o ile taka jest. Swoim zakresem obejmujemy również kontrolę przestrzegania zasad bhp przez pracowników i pracodawców. Dbamy o należyty stan urządzeń przeciwpożarowych. W naszej gestii leży również kontakt z instytucjami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy czyli PIP, PIS,UDT.

 

Wszystkie ceny są cenami brutto.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.